SEZNAM PEDAGOGŮ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Třída

Třídní učitel

Telefonní kontakt

6.A

Mgr. Hana Šmejdová 487 522 879

6.B

Mgr. Martina Skálová 487 522 879

7.A 

Mgr. Daniela Pavlíková

487 522 879

7.B

Mgr. Petra Kulíková

487 522 879

8.A 

Mgr. Miroslav Janata

487 522 879

8.B 

Mgr. Pomikálková Jindřiška

487 522 879

9.A  

Mgr. Monika Šimáčková

487 522 879

     
 

Netřídní učitelé

 
 

Bc.    Barda Miroslav

 
 

Mgr.  Brázdová Věra

 
 

MgA. Burdová Radka

 
 

Mgr.  Fotr Josef

 
 

Mgr.  Kolářová Věra

 

 

VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Monika Šimáčková

                                               telef. kontakt: +420 730 891 248

                                               email: novamo@seznam.cz,                                                                                                                                                                                  monikasimackova7@seznam.cz

               KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY: denně 9:40 - 10:00 hodin, individuálně po předchozí domluvě

               KONZULTAČNÍ HODINY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:

                                                             PONDĚLÍ      10:00 - 13:30 hodin

                                                             PÁTEK          11:00 - 12:00 hodin

                                                             individuálně kdykoliv po předchozí domluvě

 

METODIK PREVENCE:  Mgr. Daniela Pavlíková

                                              telef. kontakt: +420 733 510 116

                                              email: daniela.cl@seznam.cz

               KONZULTAČNÍ HODINY: 

                                                             PÁTEK         7:45 - 8:45 hodin

                                                             - po domluvě kdykoliv