SEZNAM PEDAGOGŮ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Třída

Třídní učitel

Telefonní kontakt

6.A

Mgr. Hana Šmejdová 487 522 879

6.B

Mgr. Martina Skálová 487 522 879

7.A 

Mgr. Daniela Pavlíková

487 522 879

7.B

Mgr. Petra Kulíková

487 522 879

7. C 

Mgr. Ondřej Pacina

487 522 879

8.A 

Mgr. Miroslav Janata

487 522 879

8.B 

Mgr. Pomikálková Jindřiška

487 522 879

9.A  

Mgr. Monika Šimáčková

487 522 879

 

Výchovný poradce: Mgr. Monika Šimáčková telef. kontakt: +420 730 891 248