Jídelna Nerudova

Veškeré vybavení jídelny odpovídá potřebám našich žáků.

Ceny obědů:

Kategorie Cena za 1 oběd Zálohová platba (pro převod z účtu) Cena neodhlášeného oběda
Žáci do šesti let 23 Kč 450 Kč 58 Kč
Žáci 7 – 10 let 25 Kč 500 Kč 60 Kč
Žáci 11 – 14 let 27 Kč 550 Kč 62 Kč
Žáci 15 a více let 30 Kč 600 Kč 65 Kč
Zaměstnanci 30 Kč Pouze hotovost 65 Kč

Základní informace:

  • obědy se odhlašují den předem do 13 hodin, vyjma pondělního rána, kdy je možné oběd odhlásit do 8:00 na telefonních číslech:
  • kuchyň v Nerudově ulici: +420 733 156 194
  • jídelna – výdejna Jížní: +420 737 825 779
  • výdej obědů probíhá v čase 11:40 – 13:45
  • platba stravného / školného:
  • na účet školy: 888086010/5500
  • variabilní symbol: 1111
  • do zprávy pro příjemce se uvádí jméno a příjmení žáka
  • nebo každý měsíc ekonomce školy při výběru peněz stravného/školného v šedém pavilonu, datum výběru je stanoven ekonomkou školy