Zaměstnanci školy

SEZNAM PEDAGOGŮ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Třída

Třídní učitel

Telefonní kontakt

1.A

 Mgr. Ivana Valášková

739 605 822

2.A 

Bc. Mgr. Hana Pajkrtová

739 605 822

3.A 

Mgr. Šárka Kovářová

739 605 822

4.A  

Mgr. Jana Fabiánová

739 605 822

5.A

Mgr. Bc Ludmila Eichlerová

739 605 822

5.B

Mgr.  Bc. Hana Jakoubková

739 605 822

6.A 

Mgr. Daniela Pavlíková

487 522 879

6.B

Mgr. Petra Kulíková

487 522 879

6. C 

Mgr. Ondřej Pacina

487 522 879

7.A 

Mgr. Miroslav Janata

487 522 879

7.B 

Mgr. Pomikálková Jindřiška

487 522 879

8.A  

Mgr. Monika Šimáčková

487 522 879

8.B 

Mgr. Martina Skálová

487 522 879

9.A  

Mgr. Hana Šmejdová

739 605 822

 

PRAKTICKÁ ŠKOLA

Třída

Třídní učitel

Telefonní kontakt

I.P 

Mgr. Kamila Křížová

734 254 832

II.P

Mgr. Jana Radulayová 

730 891 246

 

SPECIÁLNÍ ŠKOLA

Třída

Třídní učitel

Telefonní kontakt

0.S

Mgr. Malár Radek

734 254 832

0.S1

Mgr. Petra Filipová

730 891 247

I.H

Mgr. Lucie Krejčíková

731 495 237

II. H

Mgr. Dana Charvátová

730 891 247

III.H

Mgr. Ivana Štětinová

734 254 832

IV.H  

Mgr. Hana Šlechtová

734 254 832

IX.H  

Mgr. Jitka Vlková

730 891 246

V.H

Mgr. Věra Kafková Radová

730 891 247

VI.H  

Mgr. Iveta Niederlová

730 891 247

X.H  

Mgr. Simona Ježková

739 605 827

XI.H

Mgr. Markéta Kirschnerová

739 605 827

 

Výchovný poradce: Mgr. Monika Šimáčková telef. kontakt: +420 730 891 248