Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Tereza Jahodová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

VATAK spol. s r.o.

e-mail: tereza.jahodova@vatnet.cz

mobil : 725 265 908

ID DS : pmy9wbu